Ostutingimused

Postitame kõik tellimused 1-5 päeva jooksul.
Juhul, kui meie poolt tekib viivitus, võtame koheselt ühendust ja leiame sobiva lahenduse!

1. Müügitingimuste kehtivus

1.   Müügitingimused kehtivad myamoon.com veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Ag 925 OÜ (edaspidi Veebipood myamoon.com) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2.   Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad myamoon.com  veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3.   Veebipood myamoon.com jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. ja neid kajastatakse veebilehel myamoon.com

 

2. Hinnainfo

1.   Ag 925 OÜ on käibemaksukohuslane ning kõik hinnad kodulehel on koos käibemaksuga.

2.   Ostudele lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile. 

3.   Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (5 päeva pärast tellimuse vormistamist).

4.   Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Ag 925 OÜ vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

5.   Veebipood myamoon.com jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel myamoon.com

 

3. Tellimuse vormistamine

1.   Valige sobiv toode.

2.   Lisage soovitud tooted ostukorvi.

3.   Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Soorita ostˮ.

4.   Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja makseviis ning vajutage lingile „Tellimuse ülevaadeˮ. Valides makseviisiks “Maksekeskus”, saate tasuda mugavalt pangalingi kaudu või VISA ja Master kaartidega vôi PayPaliga. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.

5.   Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

6.   Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 9.00−17.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.


4. Müügilepingu jõustumine

1.   Kauba müügilepinguga kohustub veebipood myamoon.com andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood myamoon.com poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood myamoon.com’le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2.   Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3.   Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

5. Kohaletoimetamine

1.   Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood myamoon.com tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele. Kauba kohaletoomine toimub tavapäraselt 1-5 tööpäeva jooksul.

2.   E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.

3.   Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

4.   Veebipood myamoon.com ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood myamoon.com ei saanud mõjutada ega ette näha.

5.   Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega, siis teavitab myamoon.com sellest Sind ning tagastab Sulle tasutud raha (sh kauba üleandmise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

 

6. Tagastamisõigus

1.   Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

2.   Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

3.   Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mis tuleb saata aadressile info@myamoon.com hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Tagastamisavaldusel tuleb teavitada pangakonto number, kuhu teha tagasimakse kauba eest.

4.   Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

5. Tagastus tuleb saata Saku Selveri Smartposti või Omniva postiautomaati adressaadile: MyaMoon tel 5886 1202

6.   Veebipood myamoon.com tagastab kauba kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel tarbijalt lepingu alusel kauba eest saadud tasud, välja arvatud transpordikulud. 

7.   Taganemisega kaasnevad kulud (sh postikulud) tasub Tarbija.

 

7. Vääramatu jõud

1.   Veebipood myamoon.com ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood myamoon.com ei saanud mõjutada või ette näha.

 

8. Isikuandmete töötlemine

1.   Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks. Ag 925 OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. 

2.   Veebipoel myamoon.com on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

3.   Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

4.   Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel myamoon.com.

5.   Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

 

9. Pretensioonide esitamise kord

1.   Veebipood myamoon.com vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

2.   Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood myamoon.com poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3.   Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

4.   Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood myamoon.com ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood myamoon.com.

5.   Veebipood myamoon.com ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena. 6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@myamoon.com pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

6.   Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

7.   Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

8.   Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt myamoon.com ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel myamoon.com ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood myamoon.com ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.